Θέμιδας Τέχνη

Το αντικείμενο των σπουδών μου, η νομική επιστήμη. Γενικά, είμαι μεγάλος fan του ιδιωτικού δικαίου, από το αστικό και το εμπορικό δίκαιο μέχρι την εμπορική διαιτησία, το ναυτικό και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Εδώ θα γράφω για νομικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, με την προϋπόθεση φυσικά να είμαι σε θέση, από γνωσιακή σκοπιά, να εκφέρω άποψη.