Ιστορία και πολιτική

« Η δόξα είναι εφήμερη, αλλά η αφάνεια διαρκεί για πάντα ( La gloire est éphémère, mais l’obscurité est pour toujours.)» 

Ίσως μία από τις καλύτερες ρήσεις του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, μιας φιγούρας με την οποία ασχολούμαι ήδη από την Πέμπτη Δημοτικού. Ο Βοναπάρτης δεν πέρασε στην ιστορική αφάνεια. Χιλιάδες ιστορικά πονήματα γράφονται ακόμα για τον Empereur. Τα δε διδάγματα της στρατηγικής του ακολουθούνται από ορισμένους πολιτικούς μ(ναι, πολιτικούς, όχι στρατιωτικούς) μέχρι και σήμερα. Γι’αυτό και σε αυτή την κατηγορία θα διαβάζετε τόσο για πολιτική όσο και για ιστορία.

Πολιτική εγχώρια και διεθνή. Ιστορία ντόπια και διεθνή. Αμφότερα μέσα από τη δική μου ματιά.